TRẢ LẠI THIÊN NHIÊN

Thiên nhiên là ngôi nhà bảo bọc loài người chúng ta. Chúng ta không làm gì ngoài thiên nhiên được, như chúng ta phải thở từ không khí thiên nhiên, thức ăn loài người ăn cũng từ thiên nhiên (cây rau, hạt gạo, thực phẩm, kể cả thực phẩm từ động vật chăn nuôi cũng sống trong vòng bảo bọc của thiên nhiên như loài người). Thiên nhiên bao bọc, che chở loài người bởi núi, sông, rừng (che nắng, gió, bão táp,…). Thiên nhiên cung cấp nguồn năng lượng bất tận cho con người bởi mặt trời, sóng biển,…

Vậy từng giây, từng khắc chúng ta được thiên nhiên nâng niu, bao bọc đến thế. Thế nên chúng ta phải biết đáp trả tử tế lại với thiên nhiên, phải biết nâng quý, gìn giữ, bảo vệ và trả lại thiên nhiên. Trả lại thiên nhiên là trả gì?

  1. Sử dụng vừa đủ
  2. Không tận dụng, tận diệt
  3. Không gây hại thiên nhiên
  4. Bảo tồn và trả lại thiên nhiên