LẮNG NGHE CON TRẺ

1.Hãy lắng nghe và tham gia cùng con trẻ: Trẻ em thì cơ thể và tâm hồn còn trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện.

Cơ thể trẻ cần vận động để phát triển thể tạng và hoàn thiện cách vận động của tứ chi và các giác. Trong khi tâm hồn trẻ cần tìm hiểu và học hỏi để hòa cùng vào xã hội vì vậy chúng luôn thắc mắc và cần quan sát, sau đó thực hành. Vì vậy, chúng ta thấy trẻ em luôn thắc mắc, đặt câu hỏi và yêu cầu người lớn chơi cùng. Người lớn chúng ta nên lắng nghe và tham gia để giúp trẻ con phát triển.

2.Gần gũi giúp trẻ và học hỏi từ trẻ: vậy để giúp trẻ chúng ta nên gần gũi chúng nhiều hơn. Chúng ta học gì từ trẻ? Học từ trẻ cách tư duy. Trẻ tư duy không tính toán, không vụ lợi. Tư duy để phát triển.