GẠO THONGRICE SẢN XUẤT THEO HƯỚNG HỮU CƠ 25 KG

Giá Bán:1,200,000 

  • ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

  • SỬ DỤNG GIỐNG LÚA THƠM NHƯ JASMINE HOẶC ST21 

  • SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ THUỐC SINH HỌC 100%

  • CƠM DẼO, NGỌT, THƠM NHẸ